Tallinna Käsipalliakadeemia

Hooaeg on alanud!

Tallinna Käsipalliakadeemia

T - Tulihingelisus

Tulihingelisus on ka fanaatilisus, arenemisvõimeline – valmidus kogemustest õppida, püstitada uusi eesmärke ja liikuda koos ühise eesmärgi nimel.

K - Kamraadlus

Kamraadlus (terviku alus, jõuda ühise sihini) – Kamraadlus ei ole sõprus või kolleeglus, ta ei rajane isiklikul sümpaatial, vaid tahtel, jõuda sihile.

A - Arenemisvõimelisus

Arenemisvõimelisus – Valmidus panustama enda, oma meeskonna ja klubi arengusse.

Meid ühendab visioon

Visioon

Soovime pakkuda käsipalliharidust ja eluks vajalikke teadmisi poistele 1.klassist kuni 9.klassini (7.eluaastast kuni 15.-16.eluaastani). Läbi treeningtöö viia lasteni käsipallitõed ja baasteadmised ning samuti õpetada neile edasiseks eluks vajalikke väärtusi.

Miks

Tuua Eesti käsipalli juurde kvaliteetseid mängijaid ja samuti kasvatada Eesti ühiskonda täisväärtuslikke noori, kes suudavad edukalt läbi lüüa ükskõik mis elualal.

Kuidas

Läbi mõtestatud treeningtegevuse õpetada lastele selgeks käsipalli baasoskused ja tehniline pagas, et tahtmise korral jõuda tippkäsipalli.