Tallinna Käsipalliakadeemia

Tallinna Käsipalliakadeemia

T - Tulihingeline

Tulihingeline on olla fanaatiline, innukas ja pühendunud seatud eesmärkide täitmisele.

K - Kamraadlus

Kamraadlus on ühine tervik, mis rajaneb kõigi tahtel jõuda ühise sihini.

A - Arenemisvõimeline

Arenemisvõimeline on olla valmidus kogemustest õppida ja teha järeldused ning püstitada uued eesmärgid.

Meid ühendab visioon

Visioon?

Miks?

Kuidas?