Lapsevanemale

REGISTREERU TREENINGUTELE

Lugupeetud uute laste vanemad!

TASUTA PROOVIPERIOOD!

Tallinna Käsipalliakadeemia treeningutel on võimalik kõikidel seni mitte kunagi klubi treeningutel osalenud 7-16 (2015.-2005. sündinud) aastastel lastel prooviperioodil tasuta osaleda, kuid eelduseks on alljärgneva liikmetaotluse kohustuslik täitmine enne esimesele treeningule tulemist!

Esmakordselt meie käsipalliklubiga liitunud lastele esimese jooksva kuu prooviperiood tasuta (liitud septembris, siis september tasuta, liitud oktoobris, oktoober tasuta. Peale liitumist te meilt kinnituskirja ootama ei pea ning laps võib ise või koos lapsevanemaga trenni kohale tulla).

1​. ​ Tallinna Käsipalliakadeemiaga liitumine toimub Sportlyzer keskkonna kaudu, kus lapsevanem registreerib lapse klubi liikmeks ning klubi kinnitab liikmelisuse.

  • Laadi alla Sportlyzeri Lapsevanema äpp allolevate nuppude kaudu või minnes Play poodi / App Store-i.
  • Sisesta oma isiklik e-maili aadress (see, mille andsid ka oma klubile, kui lapse liikmeks registreerisid)
  • Sportlyzer saadab samale aadressile sulle kinnituskirja.
  • Ava see e-mail oma telefoniga (telefoni e-maili äpis või logides sisse läbi telefoni brauseri)
  • Vajuta lingil, et kinnitada oma e-mail ja Lapsevanema äpp ongi kasutamiseks valmis.

LIIKMEMAKS JA SELLE REEGLID

1. Tallinna Käsipalliakadeemiaga liitumine toimub Sportlyzer keskkonna kaudu (Sportlyzer Äpi info Lisa 1), kus lapsevanem registreerib lapse klubi liikmeks ning klubi kinnitab liikmelisuse. Liikmelisusega kaasneb klubi liikmemaks.

2. Liikmemaks tuleb tasuda 12 kuul aastas klubi arveldusarvele jooksva kuu 10. kuupäevaks (nt septembri liikmemaks tuleb tasuda hiljemalt 10. septembriks jne) Liikmemaks on püsimaks, mida tasutakse aastaringselt, k.a. suvekuud, kui liikmed käivad laagrites, turniiridel ja puhkavad. Laagri tasud ei sisaldu liikmemaksu hinnas.

3. Klubi liikmemaksu suurus ei sõltu trennis käimiste arvust.

4. Klubi tasub ise kõik Eesti Karikavõistluste (EKV) ja Eesti Meistrivõistluste (EMV) võistkonna osavõtu tasud.

5. Klubi liikmemaksu tuleb tasuda ka haiguse või vigastuse korral, mil trennis ei saa osaleda. Välja arvatud, kui liige on üle 30 päeva haige/vigastatud siis arstitõendi alusel klubi selle kuu eest arvet ei esita. Erandjuhtudel pakub klubi haiguse või vigastuse korral õppemaksu soodustuse juhul, kui vigastus tekib treeningul ja sellekohane email saadetakse koheselt, mil liige treeningul osaleda ei saa aadressile info@tka.ee. Hilisemaid tasaarvelduse soove ei rahuldata.

6. Liikmemaksu suurus võistkonna liikmetele, kes mängivad Eesti noorte meistrivõistlustel (aastal 2022/2023. vanusegrupid 2012-2015) on aastamaks 624 eurot, kuumaksetena 52 eurot kuus, seda juhul kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks on määratud Tallinna Käsipalliakadeemia MTÜ.

7. Liikmemaksu suurus võistkonna liikmetele, kes mängivad Eesti noorte meistrivõistlustel (aastal 2022/2023. vanusegrupid 2010-2011) on aastamaks 660 eurot, kuumaksetena 55 eurot kuus, seda juhul, kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks on määratud Tallinna Käsipalliakadeemia MTÜ.

9. Liikmemaksu suurus võistkonna liikmetele, kes mängivad Eesti noorte meistrivõistlustel (aastal 2022/2023. vanusegrupid 2005-2009) on aastamaks 708 eurot, kuumaksetena 59 eurot kuus, seda juhul, kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks on määratud Tallinna Käsipalliakadeemia MTÜ.

10. Kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks ei ole määratud MTÜ Tallinna Käsipalliakadeemia lisandub liikmemaksu summale 20 eurot kuus. Sporditoetuse määramine toimub Tallinna veebilehel. Rohkem infot: https://www.tallinn.ee/Teenus-Sporditegevuse-toetust-saava-spordiklubi-maaramine (Ei kehti Jõelähtme valla elanikele)

Jõelähtme valla elanike sporditoetus: http://joelahtme.kovtp.ee/huvi-ja-sporditegevuse-toetus

11. ÕE/VENNA soodustus -50%
• Perekonna teisele lapsele ehk treeningutega liituda sooviva lapse grupi liikmemaks -50% ning kolmandale -75%.

Perekonna teise või kolmanda lapse trenni registreerides tuleb panna kohe kommentaari alla kirja, et vend-õde juba käib sama klubi treeningutel (nimetage ka õe-venna treeninggrupp) ning soovite soodustust. Kui teil veel arvel soodustust ei kajastu, siis kirjutage info@tka.ee ja teeme tagant-järele.

12. Soovides klubis treeningud lõpetada tuleb sellest teavitada liikme treenerit ning saata vastavasisuline e-kiri koos lõpetamise põhjusega e-posti aadressile info@tka.ee. Lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg on 1 kuu, lepingu lõpetamise eelduseks on kõik tasutud arved.

13. Lahkumisel teise käsipalliklubisse rakendatakse Eesti Käsipalliliidu (EKL) poolt kehtestatud mängijate üleminekuid reguleerivat korda ning vastavaid tasusid. Lahkumine teise klubisse ei ole võimalik kui liikmemaksu arved on tasumata.

14. Klubi liikmemaksu muudatuste korral informeeritakse lapsevanemaid sellest e-kirjaga muudatuse jõustumisele eelneval kuul aga mitte hiljem kui 10. kuupäevaks.

15. Võistlused
• Kõigi vanusegruppide mängijatel on võimalus osa võtta võistlustest ja turniiridest.

PEARAHA MÄÄRAMINE

LASTE SPORDITEGEVUSE TOETUSE E. PEARAHA MÄÄRAMINE 2022/23

Tallinna Käsipalliakadeemia arvestab ka hooajal 2022/23 laste treeningtegevuse kohaliku omavalitsuse toetusega e. pearahaga, mida saavad klubile määrata lapsevanemad. Kellel ei ole määratud pearaha Tallinna Käsipalliakadeemiale, siis lapse treeningmaksele lisandub 20 eurot kuus.

Sporditegevuse toetus ehk pearaha on raha mida jagab Tallinna linn ja omavalitused iga klubis käiva lapse pealt, seda siis juhul kui klubi on lapsed pearahasüsteemi sisse kandnud ja lapsevanem on vastavalt kinnitanud internetis tehtava klikiga, et soovib oma lapse pearaha määrata just sellele klubile.

LAPSEVANEM PEAB TEGEMA “KLIKI” INTERNETIS

Lapsevanem peab tegema lapse pearaha kinnituse (saavad teha vaid Tallinnasse, Viimsisse ja Harku valda sissekirjutatud laste vanemad) meie kasuks internetiportaalis (vajalik ID kaart või mobiili ID). Kinnitada tuleb 2021 aasta. Kui juba olete kinnitanud näiteks teise klubi kasuks, siis on võimalus lapsevanematel seda ümber otsustada (nt. juhul kui laps teistest trennist loobub või meile kliki tegemine majanduslikult teile soodsam). Pearaha peab kinnitama ainult üks lapsevanem või lapse hooldaja.

PEARAHA MÄÄRAMISEL TEISELE KLUBILE

Lapsevanem saab pearaha määrata vaid kahjuks ühele spordiklubile korraga. Pearaha mõnele teisele klubile määrates või selle määramata jätmisel lisandub liikmemaksu summale 20 eurot kuus. Klubiga hiljuti liitunud lapsed lisatakse süsteemi jooksvalt ning kinnitus on vaja teha peale seda kui proovikuu läbi ja koos esimese arve laekumisega antakse ka pearaha kinnituse info edasi. Varem tehtud kinnitust on võimalik muuta jooksvalt. Juhul kui lapsevanemad ei saa määrata pearaha, klubi pole lapse andmeid miskipärast süsteemi sisestanud või esineb mõni muu probleem, siis kirjutage info@tka.ee ja leiame probleemile lahenduse. Kui tegu on klubi poolse veaga, siis loomulikult ei lisa me teie arvele 20 EUR/kuu ja saame isegi arve välja saates selle hiljem kustutada.

MÄÄRA SPORDITEGEVUSE TOETUS 2022/23 E. LAPSE PEARAHA KLUBILE SIIT

NB! Juhul kui teie lapse ei saanud pearaha määrata ja lapse nime taga polnud Tallinna Käsipalliakadeemia MTÜ, kuigi ta Tallinnasse, Viimsisse või Harkusse sisse kirjutatud, siis võtke ühendust info@tka.ee ja saame lapse lisada.

TKA KODUKORD

Liikme kohustused
• Treeningutest aktiivselt osa võtta.
• Treeningutel ja võistlustel kuulatakse treeneri juhendamist ja ei kasutata ebaviisakat kõnepruuki.
• Treeningutel ja võistlustel hoitakse oma klubi mainet ning välditakse konflikte nii oma klubikaaslaste kui vastasmängijatega.
• Treeningute ja võistluste ajal hoitakse väljakutel puhtust ja korda ning järgitakse sisekorra eeskirju.

Lapsevanema kohustused
• Lapsevanem on vastutav selle eest, et tema lapsel/klubi liikmel oleks võimalik kasutada treeningule vastavat varustust milleks on: sisespordi jalanõud, lühikesed püksid ja treeningsärgid, võistlustel osalemisel MTÜ Tallinna Käsipalliakadeemia kaudu ostetav esindusvorm, (MTÜ Tallinna Käsipalliakadeemia varustust saab osta läbi E-poe lingi)
• Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla ega sekku treeneri töösse ei treeningutel ega võistlustel
• Lapsevanem väldib enda ja teiste laste ning kohtunike kritiseerimist. Kiitused ja ergutused on lubatud ja soovitatavad.
• Probleemide ja arusaamatuste korral tuleb lapsevanemal teavitada koheselt treenerit, et üheskoos kiire lahendus leida.

Klubi kohustused
• Klubi tagab treeninguteks sobilike väljakute ja muude ruumide olemasolu.
• Klubi tagab treeningute toimumise kvalifitseeritud treenerite juhendamisel, kes arvestavad treeningute läbiviimisel laste vanuse ja tasemega, tagavad laste turvalisuse treeningutel.
• Klubi tagab treeningvarustuse olemasolu. Laps võib treeningule kaasa võtta oma palli.
• Klubi organiseerib ja planeerib igale treeningrupile osalemise turniiridel ja laagrites.
• Klubi kohustub oma kodulehel hoidma ajakohast infot treeningute ja noortetööga seotud kontaktisikute kohta. Treeningute muudatused ja muu oluline info edastatakse lapsevanemale liikmeavaldusel mängitud e-postile.
Klubi õigused
• Klubil on õigus (lähtuvalt õigustatud avalikust huvist) teha klubi tegevustest (treeningutest, ühisüritustest, võistlussõitudest) fotosid ja videoid ning neid klubi kodulehel ja sotsiaalmeedias avalikustada. Juhul, kui lapsevanemale see ei sobi, siis on ta kohustatud klubi sellest teavitama. Klubi reklaamfotode ja -videote tegemiseks küsitakse osalejatelt eraldi nõusolekut.

VÕISTLUSKALENDER

HOOAEG 2022/23


TEGEVUS KUUPÄEV ASUKOHT Registreerimislink
EKV PB-klass (2006/2007) 9.-11. september Kehra Spordihoone
Panevežys Cup  (2008/2010)
16.-18. september Leedu
Põlva Cup (2006/2008/2010) 24.-25 september Põlva Mesikäpa Hall
TKA mängupäev 01. oktoober Viimsi kooli spordihoone
EKV PD-klass (2010/2011) 30. september -2. oktoober Valga spordihoone
Miniliiga (2012-2015) 16. oktoober Aruküla spordihoone
Miniliiga (2012-2015) 25. oktoober Põlva Mesikäpa hall
EKV PC-klass (2008/2009) 28.-30. oktoober Tapa Spordihoone
EKV PD2-klass (2011/2012) 4.-6. november Põlva, Mesikäpa Hall
Miniliiga tüdrukud (2012-2015)

TKA mängupäev

12. november Tapa spordihoone

Viimsi kooli spordihoone

Miniliiga tüdrukud (2012-2015) 3. detsember Padise spordihoone
Jõud Cup PC2  (2009/2010) 9.-11. detsember Põlva Mesikäpa hall
Miniliiga (2012-2015) 17. detsember
Viimsi kooli spordihoone
Ludza turniir Lätis 06.-08. jaanuar Läti
EMV PD-klass (2010-2011) 13.-15. jaanuar Kehra/Viimsi
TKA mängupäev 21. jaanuar Viimsi kooli spordihoone
EMV PC-klass (2008/2009) 03.-05. veebruar Põlva Mesikäpa hall
Miniliiga (2012-2015) 11.veebruar Viljandi spordihoone
EMV PB-klass (2006/2007) 17.-19. veebruar Viimsi kooli spordihoone
Miniliiga tüdrukud (2012-2015) 18. veebruar Tapa spordihoone
TKA mängupäev 11. märts Viimsi kooli spordihoone
Jõud Cup PC2 (2009-2010) 17.-19. märts Põlva Mesikäpa hall
EMV PD2 (2011-2012) 24.-26. märts Viljandi/Viimsi
Miniliiga tüdrukud (2012-2015) 25. märts Kristiine spordihall
Miniliiga (2012-2015) 08. aprill Kehra spordihoone
Minifestival (2013-2015) 06. mai Valga spordihoone
EMV PB-klass (2006-2007) 12.-14. mai Viljandi spordihoone
EMV PD-klass  (2010-2011) 19.-21. mai Aruküla/Põlva
EMV PC-klass (2008-2009) 26.-28. mai Aruküla spordihoone
EMV PD2-klass (2011-2012) 02.-04. juuni Kehra/Viljandi
Tallinn Handball Cup 09.-11. juuni Lasnamäe/Kuristiku

SUVELAAGRID 2023

16.-23. juuli Kääriku

Vanusele: 2004-2012 sünniaastatel sündinud lapsed
Treeningud: sisesaalis/väliväljakutel
Toitlustus: 3x päevas
Transport: ühise bussiga

22.-27. august Kääriku 

Vanusele: 2012-2015 sünniaastatel sündinud lapsed
Treeningud: sisesaalis/väliväljakutel
Toitlustus: 3x päevas
Transport: ühise bussiga

TKA/Audentes

EESTI MEESTE ESILIIGA KALENDER 2022/23

KUUPÄEV VÕISTKONNAD
15.09.2022 TKA/Audentes – Coop Põlva
29.09.2022 HC Viimsi – TKA/Audentes
05.10.2022 TKA/Audentes – HC Tallas
27.10.2022 SK Tapa – TKA/Audentes
06.11.2022 TKA/Audentes – HC Kehra Primend
15.11.2022 Valga Käval – TKA/Audentes
30.11.2022 TKA/Audentes – Mustamäe PK
07.12.2022 TKA/Audentes – Tallinna SK/Mistra
18.12.2022 Viljandi SK/Pärnu – TKA/Audentes
15.01.2023 TKA/Audentes –  Põlva Arcwood
29.01.2023 HC Tallinn 2 – TKA/Audentes
30.01.2022 TKA/Audentes – Põlva/Arcwood
02.02.2023 Coop Põlva – TKA/Audentes
05.02.2023 TKA/Audentes – HC Viimsi
16.02.2023 HC Tallas – TKA/Audentes
22.02.2023 TKA/Audentes – SK Tapa/TVSK
19.03.2023 TKA/Audentes – Valga Käval
22.03.2023 Mustamäe PK – TKA/Audentes
28.03.2023 Tallinna SK/Mistra – TKA/Audentes
09.04.2023 TKA/Audentes – Viljandi SK/Pärnu
12.04.2023 Põlva Arcwood – TKA/Audentes
23.04.2023 TKA/Audentes – HC Tallinn 2