Lapsevanemale

REGISTREERU TREENINGUTELE

Lugupeetud uute laste vanemad!

TASUTA PROOVIPERIOOD!

Tallinna Käsipalliakadeemia treeningutel on võimalik kõikidel seni mitte kunagi klubi treeningutel osalenud 7-16 (2014.-2005. sündinud) aastastel lastel prooviperioodil tasuta osaleda, kuid eelduseks on alljärgneva liikmetaotluse kohustuslik täitmine enne esimesele treeningule tulemist!

Esmakordselt meie käsipalliklubiga liitunud lastele esimese jooksva kuu prooviperiood tasuta (liitud septembris, siis september tasuta, liitud oktoobris, oktoober tasuta. Peale liitumist te meilt kinnituskirja ootama ei pea ning laps võib ise või koos lapsevanemaga trenni kohale tulla).

1​. ​ Tallinna Käsipalliakadeemiaga liitumine toimub Sportlyzer keskkonna kaudu, kus lapsevanem registreerib lapse klubi liikmeks ning klubi kinnitab liikmelisuse.

  • Laadi alla Sportlyzeri Lapsevanema äpp allolevate nuppude kaudu või minnes Play poodi / App Store-i.
  • Sisesta oma isiklik e-maili aadress (see, mille andsid ka oma klubile, kui lapse liikmeks registreerisid)
  • Sportlyzer saadab samale aadressile sulle kinnituskirja.
  • Ava see e-mail oma telefoniga (telefoni e-maili äpis või logides sisse läbi telefoni brauseri)
  • Vajuta lingil, et kinnitada oma e-mail ja Lapsevanema äpp ongi kasutamiseks valmis.

LIIKMEMAKS JA SELLE REEGLID

1. Tallinna Käsipalliakadeemiaga liitumine toimub Sportlyzer keskkonna kaudu (Sportlyzer Äpi info Lisa 1), kus lapsevanem registreerib lapse klubi liikmeks ning klubi kinnitab liikmelisuse. Liikmelisusega kaasneb klubi liikmemaks.

2. Liikmemaks tuleb tasuda 12 kuul aastas klubi arveldusarvele jooksva kuu 10. kuupäevaks (nt septembri liikmemaks tuleb tasuda hiljemalt 10. septembriks jne) Liikmemaks on püsimaks, mida tasutakse aastaringselt, k.a. suvekuud, kui liikmed käivad laagrites, turniiridel ja puhkavad. Laagri tasud ei sisaldu liikmemaksu hinnas.

3. Klubi liikmemaksu suurus ei sõltu trennis käimiste arvust.

4. Klubi tasub ise kõik Eesti Karikavõistluste (EKV) ja Eesti Meistrivõistluste (EMV) võistkonna osavõtu tasud.

5. Klubi liikmemaksu tuleb tasuda ka haiguse või vigastuse korral, mil trennis ei saa osaleda. Välja arvatud, kui liige on üle 30 päeva haige/vigastatud siis arstitõendi alusel klubi selle kuu eest arvet ei esita. Erandjuhtudel pakub klubi haiguse või vigastuse korral õppemaksu soodustuse juhul, kui vigastus tekib treeningul ja sellekohane email saadetakse koheselt, mil liige treeningul osaleda ei saa aadressile info@tka.ee. Hilisemaid tasaarvelduse soove ei rahuldata.

6. Liikmemaksu suurus võistkonna liikmetele, kes mängivad Eesti noorte meistrivõistlustel (aastal 2021/2022. vanusegrupid 2011-2014) on aastamaks 540 eurot, kuumaksetena 45 eurot kuus, seda juhul kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks on määratud Tallinna Käsipalliakadeemia MTÜ.

7. Liikmemaksu suurus võistkonna liikmetele, kes mängivad Eesti noorte meistrivõistlustel (aastal 2021/2022. vanusegrupid 2009-2010) on aastamaks 576 eurot, kuumaksetena 48 eurot kuus, seda juhul, kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks on määratud Tallinna Käsipalliakadeemia MTÜ.

9. Liikmemaksu suurus võistkonna liikmetele, kes mängivad Eesti noorte meistrivõistlustel (aastal 2020/2021. vanusegrupid 2004-2008) on aastamaks 624 eurot, kuumaksetena 52 eurot kuus, seda juhul, kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks on määratud Tallinna Käsipalliakadeemia MTÜ.

10. Kui Tallinna või muu omavalitsuse sporditoetuse saajaks ei ole määratud MTÜ Tallinna Käsipalliakadeemia on aastamakse 660 eurot, kuumaksetena 55 eurot kuus. Sporditoetuse määramine toimub Tallinna veebilehel. Rohkem infot: https://www.tallinn.ee/Teenus-Sporditegevuse-toetust-saava-spordiklubi-maaramine (Ei kehti Jõelähtme valla elanikele)

Jõelähtme valla elanike sporditoetus: http://joelahtme.kovtp.ee/huvi-ja-sporditegevuse-toetus

11. ÕE/VENNA soodustus -50%
• Perekonna teisele lapsele ehk treeningutega liituda sooviva lapse grupi liikmemaks -50% ning kolmandale -75%.

Perekonna teise või kolmanda lapse trenni registreerides tuleb panna kohe kommentaari alla kirja, et vend-õde juba käib sama klubi treeningutel (nimetage ka õe-venna treeninggrupp) ning soovite soodustust. Kui teil veel arvel soodustust ei kajastu, siis kirjutage info@tka.ee ja teeme tagant-järele.

12. Soovides klubis treeningud lõpetada tuleb sellest teavitada liikme treenerit ning saata vastavasisuline e-kiri koos lõpetamise põhjusega e-posti aadressile info@tka.ee. Lepingu lõpetamisest etteteatamise aeg on 1 kuu, lepingu lõpetamise eelduseks on kõik tasutud arved.

13. Lahkumisel teise käsipalliklubisse rakendatakse Eesti Käsipalliliidu (EKL) poolt kehtestatud mängijate üleminekuid reguleerivat korda ning vastavaid tasusid. Lahkumine teise klubisse ei ole võimalik kui liikmemaksu arved on tasumata.

14. Klubi liikmemaksu muudatuste korral informeeritakse lapsevanemaid sellest e-kirjaga muudatuse jõustumisele eelneval kuul aga mitte hiljem kui 10. kuupäevaks.

15. Võistlused
• Kõigi vanusegruppide mängijatel on võimalus osa võtta võistlustest ja turniiridest.

PEARAHA MÄÄRAMINE

LASTE SPORDITEGEVUSE TOETUSE E. PEARAHA MÄÄRAMINE 2021/22

Tallinna Käsipalliakadeemia arvestab ka hooajal 2021/22 laste treeningtegevuse kohaliku omavalitsuse toetusega e. pearahaga, mida saavad klubile määrata lapsevanemad. Kellel ei ole määratud pearaha Tallinna Käsipalliakadeemiale, siis lapse treeningmaksele lisandub 20 eurot kuus.

Sporditegevuse toetus ehk pearaha on raha mida jagab Tallinna linn ja omavalitused iga klubis käiva lapse pealt, seda siis juhul kui klubi on lapsed pearahasüsteemi sisse kandnud ja lapsevanem on vastavalt kinnitanud internetis tehtava klikiga, et soovib oma lapse pearaha määrata just sellele klubile.

LAPSEVANEM PEAB TEGEMA “KLIKI” INTERNETIS

Lapsevanem peab tegema lapse pearaha kinnituse (saavad teha vaid Tallinnasse, Viimsisse ja Harku valda sissekirjutatud laste vanemad) meie kasuks internetiportaalis (vajalik ID kaart või mobiili ID). Kinnitada tuleb 2021 aasta. Kui juba olete kinnitanud näiteks teise klubi kasuks, siis on võimalus lapsevanematel seda ümber otsustada (nt. juhul kui laps teistest trennist loobub või meile kliki tegemine majanduslikult teile soodsam). Pearaha peab kinnitama ainult üks lapsevanem või lapse hooldaja.

PEARAHA MÄÄRAMISEL TEISELE KLUBILE

Lapsevanem saab pearaha määrata vaid kahjuks ühele spordiklubile korraga. Pearaha mõnele teisele klubile määrates või selle määramata jätmisel lisandub liikmemaksu summale 20 eurot kuus. Klubiga hiljuti liitunud lapsed lisatakse süsteemi jooksvalt ning kinnitus on vaja teha peale seda kui proovikuu läbi ja koos esimese arve laekumisega antakse ka pearaha kinnituse info edasi. Varem tehtud kinnitust on võimalik muuta jooksvalt. Juhul kui lapsevanemad ei saa määrata pearaha, klubi pole lapse andmeid miskipärast süsteemi sisestanud või esineb mõni muu probleem, siis kirjutage info@tka.ee ja leiame probleemile lahenduse. Kui tegu on klubi poolse veaga, siis loomulikult ei lisa me teie arvele 20 EUR/kuu ja saame isegi arve välja saates selle hiljem kustutada.

MÄÄRA SPORDITEGEVUSE TOETUS 2021/22 E. LAPSE PEARAHA KLUBILE SIIT

NB! Juhul kui teie lapse ei saanud pearaha määrata ja lapse nime taga polnud Tallinna Käsipalliakadeemia MTÜ, kuigi ta Tallinnasse, Viimsisse või Harkusse sisse kirjutatud, siis võtke ühendust info@tka.ee ja saame lapse lisada.

TKA KODUKORD

Liikme kohustused
• Treeningutest aktiivselt osa võtta.
• Treeningutel ja võistlustel kuulatakse treeneri juhendamist ja ei kasutata ebaviisakat kõnepruuki.
• Treeningutel ja võistlustel hoitakse oma klubi mainet ning välditakse konflikte nii oma klubikaaslaste kui vastasmängijatega.
• Treeningute ja võistluste ajal hoitakse väljakutel puhtust ja korda ning järgitakse sisekorra eeskirju.

Lapsevanema kohustused
• Lapsevanem on vastutav selle eest, et tema lapsel/klubi liikmel oleks võimalik kasutada treeningule vastavat varustust milleks on: sisespordi jalanõud, lühikesed püksid ja treeningsärgid, võistlustel osalemisel MTÜ Tallinna Käsipalliakadeemia kaudu ostetav esindusvorm, (MTÜ Tallinna Käsipalliakadeemia varustust saab osta läbi E-poe lingi)
• Lapsevanem usaldab kõigis treeninguid ja võistlusi puudutavates otsustes treenerit ning ei sea tema kompetentsust kahtluse alla ega sekku treeneri töösse ei treeningutel ega võistlustel
• Lapsevanem väldib enda ja teiste laste ning kohtunike kritiseerimist. Kiitused ja ergutused on lubatud ja soovitatavad.
• Probleemide ja arusaamatuste korral tuleb lapsevanemal teavitada koheselt treenerit, et üheskoos kiire lahendus leida.

Klubi kohustused
• Klubi tagab treeninguteks sobilike väljakute ja muude ruumide olemasolu.
• Klubi tagab treeningute toimumise kvalifitseeritud treenerite juhendamisel, kes arvestavad treeningute läbiviimisel laste vanuse ja tasemega, tagavad laste turvalisuse treeningutel.
• Klubi tagab treeningvarustuse olemasolu. Laps võib treeningule kaasa võtta oma palli.
• Klubi organiseerib ja planeerib igale treeningrupile osalemise turniiridel ja laagrites.
• Klubi kohustub oma kodulehel hoidma ajakohast infot treeningute ja noortetööga seotud kontaktisikute kohta. Treeningute muudatused ja muu oluline info edastatakse lapsevanemale liikmeavaldusel mängitud e-postile.
Klubi õigused
• Klubil on õigus (lähtuvalt õigustatud avalikust huvist) teha klubi tegevustest (treeningutest, ühisüritustest, võistlussõitudest) fotosid ja videoid ning neid klubi kodulehel ja sotsiaalmeedias avalikustada. Juhul, kui lapsevanemale see ei sobi, siis on ta kohustatud klubi sellest teavitama. Klubi reklaamfotode ja -videote tegemiseks küsitakse osalejatelt eraldi nõusolekut.

VÕISTLUSKALENDER & LAAGRID

HOOAEG 2021/22


TEGEVUS KUUPÄEV ASUKOHT Registreerimislink
EKV PB-klass (2005/2006) 10.-12. september Tapa Spordikeskus
EKV PD-klass (2009/2010)
17.-19. september Aruküla Spordihoone
Miniliiga (2011-2014) 02. oktoober Arukpla Spordihoone
EKV PD2-klass (201o/2011) 15.-17. oktoober Kehra Spordihoone
Perepäev/Mängupäev 26. oktoober
Viimsi Keskkool
EKV PC-klass (2007/2008) 29.-31. oktoober Põlva, Mesikäpa Hall
EMV PB2-klass (2006/2007) 26.-28. november Viimsi Keskkool
Miniliiga (2011-2014) 04. detsember Tapa Spordihoone
Jõud Cup PC2-klass (2008/2009) 10.-11. detsember Põlva, Mesikäpa Hall
EMV PC-klass (2007/2008) 21.-23. jaanuar Viimsi Keskkool
Miniliiga (2011-2014) 29. jaanuar Viljandi spordihoone
EMV PB-klass (2005/2006) 11.-13. veebruar Valga spordihoone
EMV PD-klass (2009/2010) 18.-20. veebruar
Viimsi Keskkool
EMV PD2-klass (2010/2011) 08.-10. aprill Viljandi spordihoone
Jõud Cup PC2-klass (2008/2009) 16.-17. aprill Põlva, Mesikäpa Hall
Miniliiga (2011-2014) 23. aprill Viimsi Keskkool
EMV PB2-klass (2006-2007) 29.aprill-1.mai Kehra spordihoone
Minifestival (2012-2014) 08. mai Tartu spordihoone
EMV PB-klass (2005/2006) 13.-15. mai Kehra spordihoone
EMV PD-klass (2009/2010) 20.-22. mai Viljandi spordihoone
EMV PC-klass (2007/2008) 27.-29. mai Viljandi spordihoone
EMV PD2-klass (2010-2011) 3.-5. juuni Viimsi Keskkool

SUVELAAGRID 2022

10.-17. juuli Kääriku

Vanusele: 2004, 2005, 2006, 2007 ja 2008 sünniaastatel sündinud lapsed
Treeningud: sisesaalis/väliväljakutel
Toitlustus: 3x päevas
Transport: ühise bussiga

7.-11. august Kääriku 

Vanusele: 2004, 2005, 2006, 2007 ja 2008 sünniaastatel sündinud lapsed
Treeningud: sisesaalis/väliväljakutel
Toitlustus: 3x päevas
Transport: ühise bussiga

11.-15. august Kääriku

Vanusele: 2009, 2010, 2011 ja 2012 sünniaastatel sündinud lapsed
Treeningud: sisesaalis/väliväljakutel
Toitlustus: 3x päevas
Transport: ühise bussiga

TKA/Audentes

EESTI MEESTE ESILIIGA KALENDER

KUUPÄEV VÕISTKONNAD
19.09.2021 TKA/Audentes – HC Tallinn 2
24.09.2021 Põlva/Arcwood – TKA/Audentes
10.10.2021 TKA/Audentes – Viljandi SK/Pärnu
14.10.2021 HC Viimsi – TKA/Audentes
04.11.2021 Coop Põlva – TKA/Audentes
07.11.2021 TKA/Audentes – HC Tallinn/Mustamäe
17.11.2021 TKA/Audentes – SK Tapa/Tapa SK
24.11.2021 TKA/Audentes – Tartu Ülikool
09.12.2021 HC Tallas/Tallinna Spordikool – TKA/Audentes
19.12.2021 TKA/Audentes – HC Kehra/Primend
09.01.2022 Valga Käval – TKA/Audentes
23.01.2022 HC Tallinn 2 – TKA/Audentes
30.01.2022 TKA/Audentes – Põlva/Arcwood
17.02.2022 TKA/Audentes – HC Viimsi
03.03.2022 TKA/Audentes – Coop Põlva
17.03.2022 SK Tapa/Tapa SK – TKA/Audentes
22.03.2022 Tartu Ülikool – TKA/Audentes
24.03.2022 HC Tallinn/Mustamäe – TKA/Audentes
03.04.2022 Viljandi SK/Pärnu – TKA/Audentes
10.04.2022 TKA/Audentes – HC Tallas/Tallinna Spordikool
12.04.2022 HC Kehra/Primend – TKA/Audentes
24.04.2022 TKA/Audentes – Valga Käval